Interview with: Marc de Bel

Post 75

I really liked my first author interview (with Faiz Kermani). So much so in fact, that I decided to set up a few more. I contacted a number of the authors whose books I have already reviewed on my blog, and asked them if they’d be willing to answer a few questions. You’d be surprised about the number of the positive responses I got!

So now, it is time to learn a little bit more about Marc de Bel. I’ve already reviewed a number of his books right here and I also said that he is one of my favourite writers of children’s books. I read almost all of his books when I was young, and am secretly still reading his new releases. Every Belgian young reader knows and loves him, probably almost as much as I do.

As Marc de Bel is a Dutch-speaking writer, I translated his responses to English. The original Dutch Q&A can be found below.

How do you choose the subjects you write about?

MdB: I only write about things that are close to my heart (in a positive or negative way).

Why do you write children’s books?

MdB: I think children are more interesting than adults.

Drawings are very important in children’s books, how did you choose the illustrator for your books?

MdB: Based on their talent and connection to the story.

If there is one element from your books that you could take and implement in our everyday world, what would it be?

MdB: Honesty

What is the strangest thing you’ve ever had to research for your books?

MdB: How much a soldier would pay for a prostitute during the first World War.

How would you describe yourself in one sentence?

MdB: Loving and loved writer and narrator, who likes to play soccer and rummage about in his garden.

Marc vertelt

What are three things you couldn’t live without?

MdB: Food, drinks and oxygen

What did you want to be when you were little?

MdB: A pop singer, a Red Devil [the Flemish national soccer team -Ed.] and a teacher.

If you could have one superpower, what would it be?

MdB: Invisibility!

What was your favourite book growing up?

MdB: Puk en Muk [by Dutch author Frans Fransen -Ed.]

What is currently your favourite book?

MdB: The dictionary

Which writers do you look up to?

MdB: Boon [Louis Paul Boon – Ed.] and Bomans [Godfried Bomans -Ed.]

If you could have dinner with any character from any book, who would it be and why?

MdB: Ule (my grandmother who passed away in 1971), because I still have so much to ask her.

When did you know that you wanted to be a writer?

MdB: After my first book.

How did you decide to stop teaching and start writing?

MdB: Out of passion and because my wife and I had 500.000 Belgian francs [a little over 12.000 € -Ed.] in savings, just enough to feed 6 mouths for a year.

Why did you want to be a writer?

MdB: Because I am a writer.

Where does your inspiration come from?

MdB: I still don’t know.

How long did it take you to finish your first book?

MdB: One summer vacation [the yearly school break in Belgium lasts two months, from July to August – Ed.]

Do you have any surprising or quirky writing habits?

MdB: No, not counting the hour of self-flagellation before starting every new chapter.

What does your writing process look like?

MdB: I work at my synopsis for months.

What is the first thing you write down when starting a new book?

MdB: The first sentence, the rest follows on its own.

What’s the most difficult part of writing a book, according to you?

MdB: Writing is pure fun, relaxation, not an effort.

How do you write?

MdB: I used to write with pen and paper. For about five years now, I write directly on the computer.

What do you prefer to write: books, movie scenarios, theatre plays, … ?

MdB: Everything.

What would you say is your biggest accomplishment ?

MdB: The hattricks I’ve scored and sometimes still score.

Marc in bad

What advice would you give to aspiring writers?

MdB: Write only if there is nothing else you prefer doing.

What have you learned about yourself when you started writing?

MdB: Love is the biggest muse, Miese [his wife is named Mie -Ed.] in my case.

What is the saddest thing you’ve ever experienced with your fans?

MdB: I told stories by the deathbed of a big fan who couldn’t come to my show anymore.

What do you think of the Boekenbeurs?

MdB: They are the glory days of the year!

[The Boekenbeurs is a Belgian book fair, read about it here and here -Ed.]

What are the craziest questions that your fans & readers often ask you?

MdB: “Mister de Bel, I have been sick, will you do my book report?”

Happy reading,

Loes M.


This is the original Dutch transcript of my interview with Marc de Bel. Enjoy!

Hoe kiest u de onderwerpen waarover u schrijft?
MdB: ik schrijf enkel over dingen die me nauw (positief of negatief) aan het hart liggen.

Waarom schrijft u kinderboeken?
MdB: ik vind kinderen boeiender dan volwassenen

Tekeningen en illustraties zijn erg belangrijk in kinderboeken, hoe kiest u de illustrator voor uw boeken?
MdB: op basis van hun talent en voeling met het verhaal

Als er één element uit uw boeken is, dat u tot leven zou kunnen brengen in ons dagelijks bestaan, wat zou dat zijn?
MdB: eerlijkheid

Wat is het vreemdste dat u al ooit voor uw boeken heeft moeten opzoeken?
MdB: hoeveel een soldaat tijdens de eerste wereldoorlog betaalde aan een hoer.

Hoe zou u uzelf in één zin omschrijven?
MdB: liefhebbende en geliefde schrijver en verteller, die graag voetbalt en in zijn tuin wroet.

Zonder welke drie dingen zou u niet kunnen leven?
MdB: eten, drinken en zuurstof

Wat wou u vroeger graag worden?
MdB: popzanger, rode duivel en onderwijzer

Als u één superkracht zou kunnen hebben, welke zou dat zijn?
MdB: onzichtbaar worden

Wat was u favoriete boek toen u klein was?
MdB: puk en muk

Wat is uw favoriete boek nu?
MdB: het woordenboek

Naar welke schrijvers kijkt u op?
MdB: boon en bomans

Als u zou kunnen dineren met een personage uit een boek, wie zou dat zijn en waarom?
MdB: ule (mijn in 1971 overleden grootmoeder), omdat ik haar nog heel veel wil vragen.

Wanneer wist u dat u schrijver wou worden?
MdB: na mijn eerste boek

Hoe heeft u beslist om te stoppen als leerkracht en te beginnen als schrijver?
MdB: uit passie en omdat mijn vrouw en ik 500.000 belgische frank op onze spaarboek hadden, net genoeg een jaar lang zes monden te voeden.

Waarom wilde u schrijver worden?
MdB: omdat ik een schrijver ben

Vanwaar komt uw inspiratie?
MdB: weet ik nog niet

Hoelang heeft u erover gedaan om uw eerste boek af te werken?
MdB: één grote vakantie

Heeft u vreemde of verrassende schrijfgewoontes?
MdB: nee, het uurtje zelfgeselen voor ik begin aan elk nieuw hoofdstuk niet meegerekend.

Hoe ziet uw schrijfproces eruit?
MdB: ik puzzel maanden aan mijn synopsis.

Wat is het eerste dat u opschrijft wanneer u aan een nieuw boek begint?
MdB: de eerste zin. de rest komt vanzelf.

Wat is het moeilijkste onderdeel van een boek schrijven?
MdB: schrijven is pure fun, ontspanning, geen inspanning.

Hoe schrijft u?
MdB: vroeger met de pen op papier, sinds een vijftal jaar rechtstreeks op de pc.

Wat schrijft u het liefste: boeken, filmscenario’s, theaterstukken, … ?
MdB: alles

Wat zou uzelf als uw grootste prestatie omschrijven?
MdB: de hattricks die ik heb gescoord en soms nog scoor.

Welk advies zou u geven aan mensen die graag schrijver willen worden?
MdB: schrijf alleen als je niet iets anders liever doet.

Wat heeft u over uzelf geleerd toen u begon te schrijven?
MdB: liefde is de grootste muze, mieze in mijn geval.

Wat is het leukste/grappigste/beste/… dat u al heeft meegemaakt met uw fans?
MdB: het meest triestige: verteld aan het sterfbed van een grote fan die niet meer naar mijn voorstelling kon komen.

Wat vindt u van de Boekenbeurs?
MdB: dat zijn de hoogdagen van het jaar

Wat zijn de gekste vragen die uw fans & lezers u regelmatig stellen?
MdB: “meneer de bel, ik ben ziek geweest, wil jij mijn boekbespreking maken?”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.